Hinnasto

Ajokortti Hinta sisältää
Lisäksi maksettavat viranomaiskulut Hinta
AM 120
(kaksipyöräinen mopo)
Teoriatunnit 4x45min, ajotunnit 3x50min. Toimistokulut, opiskelumateriaalit ja tunnukset teoriakokeen harjoitteluun netissä. Mopon vuokra käsittelykokeessa 1. kerta Ajokorttilupamaksu 40€
Teoriakoe 35€
Käsittelykoe 28€
190€
AM 121
(Kevyt nelipyöräinen)
Teoriatunnit 4*45min, ajotunnit 3 tuntia.
Lukumateriaalit ja tunnukset harjoitteluun teoriakoetta
varten nettiin.
Ajokoe 65€
Teoriakoe 35€
Ajokorttilupamaksu 40€
290€
A1 (Kevari 16v.)
A2 (väliluokka 18v.)
A (rajoittamaton 24v.)
Ajotunnit 5x50min. Toimistokulut, opiskelumateriaalit ja tunnukset teoriakokeen harjoitteluun netissä. Pyörän vuokra käsittelykokeessa 1. kerta Ajokorttilupamaksu 40€
Teoriakoe 35€
Ajokoe 65€
299€
B (henkilöauto) Perusvaihe Ajotunnit 10x50min. Toimistokulut, opiskelumateriaalit ja tunnukset teoriakokeen harjoitteluun netissä. Auton vuokra ajokokeessa 1. kerta. Ajokorttilupamaksu 40€
Teoriakoe 35€
Ajokoe 90€
590€ + pimeän ajo
1x50min 50€
Riskikoulutus Teoriatunti 4x45min, ajotunti 4x50min   299€
 C-Kortti  Teoriatunti 12x45, Ajotunti 10x50min Teoriakoe 35€ Ajokorttilupamaksu 40€ Ajokoe 99€  1499€
EAS-koulutus (1. Ajokortin oppitunnit)  Teoriatunti 4x45min    35€ 
A1->A2 tai A Teoriatunnit 2x45min, opiskelumateriaali, toimistokulut, Ajotunnit 5x50min   299€
C1 (kevyen kuorma-auton lisäys henkilöautoon, 18v.) Teoriatunnit 9x45min, toimistokulut, opiskelumateriaalit ja tunnukset teoriakokeen harjoitteluun netissä. Ajotunnit 5x50min. Kuorma-auton vuokra ajokokeessa 1.kerta. Teoriakoe 35€
Ajokorttilupamaksu 40€
Ajokoe 99€
580€
C1E Teoriatunnit 10x45min, toimistokulut, opiskelumateriaalit ja tunnukset teoriakokeen harjoitteluun netissä. Ajotunnit 10x50min. Yhdistelmän vuokra ajokokeessa 1.kerta. Teoriakoe 35€
Ajokorttilupamaksu 40€
Ajokoe 110€
950€
C1E omalla kalustolla ajettuna Teoriatunnit 10x45min, toimistokulut, opiskelumateriaalit ja tunnukset teoriakokeen harjoitteluun netissä. Ajotunnit 10x50min omalla kalustolla ajettuna. Teoriakoe 35€
Ajokorttilupamaksu 40€
Ajokoe 110€
550€ 

 Lisäajotunti kaikissa luokissa 50€